อินทนิลน้ำ

ถิ่นกำเนิด อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในธรรมชาติพบตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชื้นที่ชุ่มชื้น ใกล้น้ำ