สิงโตพัดแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Bulbophyllum flabellum-veneris (J.Ko..nig) Aver. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง มีเหง้าเล็กๆ ทอดเลื้อย ลำต้น: ต้นขนาดเล็ก ลำลูกกล้วยรูปไข่ ใบ: ใบรูปแถบหรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1.4 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 10 – 15 เซนติเมตร ปลายใบมน แผ่นใบค่อนข้างหนา ดอก: ช่อดอกออกที่โคนลำลูกกล้วย คล้ายพัด ก้านช่อดอกเรียวเล็ก ดอกกว้าง 0.5 – 0.7 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 2 เซนติเมตร สีขาวอมแดงเรื่อ กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมติดกันและแผ่กางออก สีแดงเรื่อ ออกดอกเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ […]