ม้าน้ำ

ชื่อวิทยาศาสตร์: Eremochloa ciliaris (L.) Merr. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 25-70 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นเหง้าขนาดเล็ก แตกใบขึ้นเป็นกอค่อนข้างแน่น ใบ: รูปแถบแคบหรือรูปเส้นยาว 7-10 เซนติเมตร ดอก: ดอกเป็นช่อ ก้านช่อดอกยาวและแตกแขนงออกหลายกิ่ง แต่ละข้อมีกาบใบหุ้ม ยาว 6-12 เซนติเมตร ช่อดอกรูปเคียวโค้งลงหรือเกือบตรงอยู่ที่ปลายก้าน ประกอบด้วยช่อย่อยรูปไข่ ปลายแหลม เรียงสลับเป็นคู่ซ้อนชิดกัน เป็นช่อยาว 3-7 เซนติเมตร ขอบกาบช่อย่อยมีขนยาว สีม่วงแดง เกสรตัวผู้ 3 อัน เมล็ดสีน้ำตาล ขนาดเล็กมาก ออกดอกเกือบตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกหัวหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ค่อนข้างแห้งและเปิดโล่ง ดินปนทรายหรือลานหินที่มีดินตะกอน […]