หูกระจง

แผ่บารมี/หูกวางแคระ ชื่อวิทยาศาสตร์: Terminalia ivorensis Chev. วงศ์: Combretaceae ประเภท: ไม้ต้น ผลัดใบ ความสูง: 15 – 20 เมตร ทรงพุ่ม: ทรงพุ่มโปร่ง แตกกิ่งเป็นชั้น แต่ละชั้นห่าง 0.50 – 1 เมตร ลำต้น: เปลือกต้นสีน้ำตาล ผิวค่อนข้างเรียบ มีรอยแตกเล็กน้อย ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับถี่ รูปไข่กลับขนาดเล็ก กว้าง 1 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.5 – 3 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ สีเขียวเป็นมัน ดอก: ขนาดเล็กสีขาว ดูกลืนไปกับทรงต้น มักมองไม่เห็นถ้าไม่สังเกต ผล: ขนาดเล็ก รูปไข่หรือทรงรี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทุกประเภท […]