ปลูกพืชแบบ หลุมพอเพียง (แบบย่อส่วน) ดูแลง่าย ประหยัดน้ำ

หลุมพอเพียง อีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลพืชผักในช่วงหน้าร้อนคือการบริหารจัดการพืชผักในพื้นที่ปลูกให้เกิดการพึ่งพาอาศัยกันในชื่อ หลุมพอเพียง