NooJo art and farm (หนูโจ อาร์ตแอนด์ฟาร์ม) ห้องเรียนชีวิต

my home ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบชนบทท่ามกลางธรรมชาติที่ “NooJo art and farm (หนูโจ อาร์ตแอนด์ฟาร์ม)” และจะพาทุกคนไปค้นหาแรงบันดาลใจ

ความเป็นอยู่ที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก ‘ หนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์ม ‘

ความไม่พรั่งพร้อมที่ หนูโจอาร์ตแอนด์ฟาร์ม สอนให้เราเห็นคุณค่าที่แท้จริงของสรรพสิ่ง และค้นพบศักยภาพเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่มีอยู่ในตัวเรา