บ้านตู้คอนเทนเนอร์สไตล์ไทยประยุกต์ ภูมิปัญญาไทยที่ปรับให้เข้ากับวิถีสมัยใหม่

บ้านตู้คอนเทนเนอร์สไตล์ไทยประยุกต์ หลังนี้ เป็นบ้านเชิงทดลองทั้งเรื่องการใช้พื้นที่แบบบ้านไทยกับการใช้งานจริงในปัจจุบัน