สนดินสอทอง

 Swaine’s Golden Pencil Pine ชื่อวิทยาศาสตร์: Cupressus sempervirens L. ‘Swaine’s Golden’ วงศ์: Cupressus ประเภท: ไม้ต้นขนาดกลางถึงใหญ่ ความสูง: 2 เมตร ลักษณะทั่วไป: ต้นสูงเพรียว รูปทรงกระบอกคล้ายสนดินสอเขียว แต่ใบมีสีเขียวอ่อน ส่วนยอดหรือปลายกิ่งสีเหลืองทอง อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินทั่วไปที่มีอินทรียวัตถุ ระบายน้ำและอากาศได้ดี น้ำ: ปานกลาง ทนแล้ง แสงแดด: เต็มวัน ชอบอากาศเย็น ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงยากกว่าสนดินสอเขียว เหมาะใช้จัดสวนและปลูกในกระถาง

นาคบริพัตร

Persian Shield ชื่อวิทยาศาสตร์: Strobilanthes dyerianus Mast. วงศ์: Acanthaceae ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็ก ความสูง: 2 เมตร ใบ: กิ่งก้านอ่อน ใบรูปใบหอกแกมรูปไข่ กว้าง 5 – 8 เซนติเมตร ยาว 12 -15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบสีเขียวเข้ม มีสีม่วงเหลือบเงินเป็นลายขนานกับเส้นใบ เส้นกลางใบและเส้นใบเป็นร่องลึก ดอก: ช่อดอกเล็ก ออกที่ปลายยอด ดอกสีม่วง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก  ออกดอกในฤดูหนาว ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ :เหมาะปลูกเป็นไม้ประดับกระถางหรือลงแปลงจัดสวนในที่รำไร มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปเอเชีย พบมากในพม่าคาดว่าหม่อมราชวงศ์พันธ์ทุิพย์ บริพัตร เป็นผู้นำเข้ามาปลูกเป็นไม้ประดับในเมืองไทยเป็นท่านแรก

คล้าน้ำช่อตั้ง

พุทธรักษาน้ำ/สังฆรักษา/Hardy Canna/Powdery Thalia ชื่อวิทยาศาสตร์: Thalia dealbata J.Fraser วงศ์: Marantaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอ สูงได้ถึง 3 เมตร ลำต้น: มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ใบ: ใบรูปไข่เรียวแหลม ใบหนา สีเขียวเข้ม และมีนวลปกคลุมอยู่ทุกส่วน ก้านใบยาวกว่า 1 เมตร รอยต่อระหว่างก้านใบและแผ่นใบสีแดง ดอก: ออกเป็นช่อชูตั้งขึ้น ก้านช่อดอกยาวกว่า 1 เมตร ปลายก้านมีดอกย่อยอัดกันแน่น สีม่วงเข้ม ผลิออกจากกาบรองดอก แต่ละช่อบานได้นานนับเดือน ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-30 ซม. แสงแดด: เต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกเหง้า การใช้งานและอื่นๆ: ในฤดูร้อนและฤดูหนาว แดดจัดใบมักเกิดรอยไหม้ ควรให้น้ำมาก ถ้าปลูกในที่ร่มรำไรใบจะเขียวสดและมักไม่ออกดอก สามารถนำดอกมาทำดอกไม้ประดิษฐ์ได้

กระดาดดำ

Black Alocasia ชื่อวิทยาศาสตร์: Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don f. วงศ์: Araceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ ความสูง: เจริญเป็นกอ สูง 2 เมตร ลำต้น: มีลำต้นใต้ดินเป็นหัวแบบเผือก ใบ: ใบรูปหัวใจใหญ่กว่า 30 เซนติเมตร ใบหนา ขอบใบหยักเว้า ก้านใบใหญ่อวบน้ำ มีเส้นใบ ใต้ใบ ขอบใบ และก้านใบสีม่วงแดง ดอก: คล้ายดอกบอน ออกเป็นช่อ มีปลีดอกสีขาวนวลชูสูงขึ้น และมีจานรองดอกเป็นแผ่นหุ้มไม่สะดุดตา มีกลิ่นหอม ออกดอกในช่วงฤดูร้อน ดิน: ดินเหนียวหรือดินร่วน ระดับน้ำ 10-20 ซม. แสงแดด: ครึ่งวัน ถ้าได้รับแสงแดดจัดใบเป็นรอยไหม้ ขยายพันธุ์: แยกหัว การใช้งานและอื่นๆ: เหมาะปลูกในสวนน้ำหรือสวนป่าที่จัดเลียนแบบธรรมชาติ ให้บรรยากาศแบบสวนเมืองร้อน