เข็ม/ Ixora

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora spp. & hybrid วงศ์ RUBIACEAE ประเภท: ไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ความสูง: 0.50-2 ม. ทรงพุ่ม: แน่นทึบ ลำต้น: แตกกิ่งก้านมาก ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ใบมีหลายแบบ ทั้งรูปรี รูปขอบขนาน และรูปกลม ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาวเล็ก ปลายแยกเป็น 4 กลีบ มีหลากสีหลายพันธุ์ เช่น สีแดงอมส้ม ชมพู และขาว ให้ดอกดกตลอดปี อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนระบายน้ำดี แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน น้ำ: ปานกลาง ไม่ทนน้ำท่วมขัง ขยายพันธุ์: ปักชำ ตอนกิ่ง ติดตาและทาบกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเลี้ยงง่าย จึงนิยมปลูกเป็นแนวรั้วเตี้ยๆ […]