บ้านไม้เก่า สุดอบอุ่นของคนรักไม้

บ้านไม้เก่า บ้านสร้างใหม่ที่จงใจออกแบบให้ดูเป็น บ้านแต่งให้เก่า ตามความชื่นชอบในไม้เก่าของเจ้าของบ้าน ซึ่งมีส่วนช่วยให้บ้านดูอบอุ่นและมีเสน่ห์