สาบเสือ

บ้านร้าง/ฝรั่งรุกที่/หญ้าดงร้าง/หญ้าดอกขาว/หมาหลง/หญ้าพระคิริไอยสวรรค์/หญ้าเมืองร้าง/หญ้าเหม็น/หญ้าเมืองวาย/Bitter Bush/Siam Weed ชื่อวิทยาศาสตร์: Chromolaena odorata (L.) R.King & H. Robinson  *ชื่อพ้อง Eupatorium odoratum L. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: สูงได้ถึง 1.50 เมตร ลำต้น: ทุกส่วนของลำต้นมีกลิ่นสาบ ใบ: รูปไข่ถึงรูปรี ขอบจักฟันเลื่อยไม่สม่ำเสมอ มีขนสั้นๆ ดอก: ช่อดอกออกตามปลายกิ่ง มีดอกย่อยขนาดเล็ก 10-35 ดอก กลีบดอกวงนอกเป็นเส้นยาว สีขาวอมม่วงอ่อนหรือสีชมพู ออกดอกพร้อมๆ กันในช่วงหน้าหนาว ผล: เมื่อเมล็ดแก่จะแห้งและมีจนที่ปลาย ช่วยให้ปลิวไปกับลมได้ไกล อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบตามริมทาง ที่รกร้างทั่วไป ป่าโปร่ง ทุ่งหญ้าที่มีแดดจัด […]

สาบเสือ

หญ้าฝรั่ง/กอมก้อห้วย ชื่อวิทยาศาสตร์: Anisomeles indica ( L.) Kuntze วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 30-150 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นและกิ่งเป็นเหลี่ยม ใบ: รูปไข่ มีขนทั้งบนและใต้ใบ ยาว 2-6 เซนติเมตร ดอก: เป็นช่อตามซอกใบตลอดปลายกิ่ง ใบประดับรูปแถบแคบ มีขนปกคลุม กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นถ้วยเล็กๆ ปลายแยกเป็น 5 แฉก ดอกสีม่วงหรือชมพู มีแต้มสีขาวเล็กๆ ตรงกลางแฉก ขนาดดอกประมาณ 0.5 เซนติเมตร ผล: รูปไข่แบน ขนาดเล็ก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบริมทาง ที่รกร้างและที่โล่งแจ้งทั่วไป เป็นสมุนไพร ต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาขับลม บำรุงร่างกาย […]