บ้านและสวนแฟร์ 2022
28 ต.ค. - 6 พ.ย. 2565
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

การทำให้สวนในบ้านเป็นมิตรต่อโลกและเพื่อนต่างสายพันธุ์

“การฟื้นฟูธรรมชาติ ไม่จำเป็นต้องเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ แค่พื้นที่เล็กๆ ในสเกลของสวนหลังบ้านก็สามารถทำได้แล้ว อย่างที่ออฟฟิศของใจบ้านเองก็ได้มีการทดลอง ซึ่งก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ จากดินลูกรัง สู่การฟื้นคืนระบบนิเวศจริงๆ” คุณตี๋ – ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร สถาปนิกจาก ใจบ้านสตูดิโอ ผู้ร่วมออกแบบสวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 ได้กล่าวถึงตัวอย่างและการจัดการพื้นที่สวนภายในบ้านให้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นคืนธรรมชาติในเมือง ที่นอกจากจะช่วยสร้างความสวยงามให้กับโลกและถิ่นที่อยู่อาศัยได้แล้ว ยังสามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อชีวิตอื่น รวมถึงเป็นแหล่งอาหารให้กับเพื่อนสิ่งมีชีวิต อย่าง ผึ้ง ผีเสื้อ นก และแมลง พร้อมทั้งแชร์เทคนิคและวิธีการทำให้สวนภายในบ้านของเราเป็นมิตรต่อโลกและเพื่อนต่างสายพันธุ์อย่างง่าย ดังนี้ ไฮไลต์สวนโชว์ 2023 ภายใต้แนวคิด “Natural Techno – Local Species” [Rewilding Garden คือ การปล่อยให้พืชและสัตว์พื้นถิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติกลับคืนมา อย่างพืชป่าที่คนเรียกว่า “วัชพืช” ขึ้นตามคันนา เช่น กะทกรก หรือหิ่งเม่นดอกสีเหลือง เพื่อสร้างความหลากหลายในระบบนิเวศ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องประคับประครองพื้นที่ไม่ให้ถูก takeover จากธรรมชาติมากจนเกินไป – ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ นักนิเวศวิทยา] […]

5 Tips จัดมุมทำงานในสวน ให้เป็นสัดส่วนและใช้งานง่าย

การทำงานท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างสุนทรียภาพและแรงบันดาลใจได้ไม่น้อย อีกทั้งยังทำให้เราได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์เข้ากับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ ซึ่งการจัดมุมทำงานในสวนให้เป็นสัดส่วน ก็จะทำให้พื้นที่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าใช้งาน และหยิบจับสิ่งของได้ง่ายยิ่งขึ้น แถมหากจัดมุมทำงานในสวนให้ดีก็สามารถใช้เป็นมุมโชว์ในสวนได้อีกด้วย 1. เลือกมุมให้เหมาะ การเลือกมุมใดในสวนเป็นมุมทำงาน นอกจากจะดูจากความสะดวกของตัวเราเป็นหลักแล้ว ควรคำนึงถึง การเข้าถึงที่สามารถเดินต่อเนื่องกับสวนหรือมีทางเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในบ้าน เพื่อให้สามารถเข้าไปใช้งานง่ายและสะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการใช้รถเข็น และไม่ควรอยู่ในจุดอับที่ทางเดินแคบเกินไป ควรเป็นมุมที่มีร่มเงา เพื่อให้ไม่ร้อนเกินไปเมื่อเข้าไปใช้งาน ลองสังเกตตัวเองว่าชอบทำงานในสวนช่วงไหน หากชอบเข้าสวนตั้งแต่เช้าตรู่ก็ควรเลือกมุมที่ร่มตอนเช้า แต่หากชอบเข้าสวนช่วงบ่าย มุมนั้นก็ควรได้รับเงาจากตัวบ้านหรือต้นไม้ช่วงบ่าย เป็นต้น ควรอยู่ใกล้ระบบน้ำและไฟ เพื่อให้สามารถต่อเข้ามาใช้ในสวนได้สะดวก เนื่องจากมุมทำงานมักเป็นพื้นที่นอกบ้านซึ่งไม่ได้มีการเตรียมระบบน้ำและไฟไว้ตั้งแต่แรก การคำนึงถึงเรื่องนี้จะทำให้คุณทำงานง่ายมากยิ่งขึ้น ควรเป็นมุมที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้มีการสะสมความชื้นและเชื้อโรค อันจะเป็นปัญหาต่อต้นไม้หรืออุปกรณ์ที่อยู่ในมุมนั้นได้ 2. พื้นที่ทำงานและบริเวณโดยรอบ บริเวณที่จัดเป็นมุมทำงานในสวนควรเป็นพื้นดาดแข็งและมีระดับพื้นลาดเอียงเล็กน้อยเพื่อการระบายน้ำ เช่น พื้นที่ว่างหลังบ้านที่เทพื้นคอนกรีต หรือพื้นที่ที่วางแผ่นทางเดินเป็นลาน เพื่อให้ทำความสะอาดง่ายและไม่เฉอะแฉะหากฝนตกหรือมีการล้างอุปกรณ์ นอกจากนี้ หากมีหลังคาหรือกันสาดคลุม เพื่อป้องกันฝนจะดีมาก เพราะมุมนี้มักเป็นจุดที่เราใช้เก็บวัสดุและอุปกรณ์ด้วยในตัว 3. โต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานควรมีความกว้างที่อยู่ในระยะมือเอื้อมถึงส่วนในสุดได้ โดยส่วนใหญ่มักมีความกว้างประมาณ 55 – 65 เซนติเมตร แต่หากวางโต๊ะไว้ตรงกลางให้เข้าทำงานได้สองด้าน อาจเพิ่มความกว้างโต๊ะได้มากถึงประมาณ 110 – 130 […]

ไฮไลต์สวนโชว์ 2023 ภายใต้แนวคิด “Natural Techno – Local Species”

ปัจจุบันเราอาจหลงลืมไปว่าธรรมชาติได้ถูกทำลายไปมากเพียงใด กระทั่งส่งผลกระทบและเกิดปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมาย ไม่เพียงแต่ภาวะโลกร้อน สิ่งแวดล้อมแปรปรวน หรือมลพิษทางอากาศ ที่ทุกอย่างแม้จะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เชื่อมโยงกลับมาสู่คุณภาพการใช้ชีวิตของทุกคน DESIGNER DIRECTORYออกแบบ: JaiBaan Studio การจัดสวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์ Living Festival 2023 ได้รับความร่วมมือกับ คุณตี๋ – ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร แห่งใจบ้านสตูดิโอ สถาปนิกจากเชียงใหม่ ผู้ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการออกแบบที่ผสมผสานไปกับการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและการฟื้นคืนธรรมชาติ สู่การออกแบบพื้นที่นิทรรศการสวนโชว์ภายใต้คอนเสปต์ “Natural Techno – Local Species” ซึ่งจะจัดจำลองพื้นที่สวนภายในบ้าน ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่เอื้อต่อชีวิตอื่นๆ ทั้งนก และแมลง รวมทั้งการใช้พืชพื้นถิ่นของไทยผสมผสานกับไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อให้สวนสวยในบ้านของเรา เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นคืนสภาพนิเวศของโลก 3 ประเด็นสำคัญในการฟื้นคืนธรรมชาติ ที่บอกเล่าผ่านสวนโชว์ ได้แก่ Rewilding Garden: สวนที่แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายรุ่มรวยของไม้ประดับพื้นถิ่นเมืองไทย ทั้งไม้ดอก ไม้พุ่ม ไม้หัว และหญ้า รวมทั้งพืชพรรณจากพื้นที่ชุ่มน้ำที่สามารถนำมาใช้ในงานภูมิทัศน์ร่วมกับไม้ประดับทั่วไปได้ และยังเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายของสายพันธุ์พื้นถิ่น Wildlife Friendly Garden Tricks & Tips: […]

“Multi Mix Pocket Garden” สวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์2022

งานบ้านและสวนแฟร์ 2022 นำเสนอในแนวคิด “Worthy Living” วันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ก่อนเกิดวิกฤตด้านโรคระบาด บ้านเป็นเพียงที่พักที่อยู่อาศัย ผู้คนส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการทำกิจกรรมอยู่นอกบ้าน ทำให้บ้างครั้งมองข้ามสภาพแวดล้อมโดยรอบของที่อยู่อาศัยไป จนเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดขึ้น ผู้คนจึงต้องกลับเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน ทำให้เริ่มมีการมองถึงการตกแต่งบ้าน การนำกิจกรรมที่เคยทำภายนอกบ้านเข้ามาใช้พื้นที่ในบ้าน หรือแม้แต่สร้างพื้นที่สีเขียวด้วยตัวเอง เพื่อให้รู้สึกเหมือนตัวเองยังคงใช้ชีวิตอยู่นอกบ้าน ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2022 บริเวณสวนโชว์จึงได้นำเสนอรูปแบบของสวน pocket green ที่กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ในเมือง เพื่อให้ผู้คนเข้าถึงพื้นที่สีเขียวได้มากขึ้น ภายใต้แนวคิด “Multi Mix Pocket Garden” ที่ได้รวบรวมความต้องการในการทำกิจกรรมที่ต่างกันของคนทุกเพศทุกวัยมาผนวกรวมกันในพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่สวนนอกบ้านให้กลายเป็นอีกหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้คนใช้พื้นที่ร่วมกันและมีความสุขกับการใช้ชีวิต โดย we!park องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่อยากเชิญชวนทุกคนมามีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียว ด้วยการหยิบพื้นที่ว่าง หรือยกพื้นที่รกร้างในเมืองมาพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับพื้นที่สวนโชว์ในงานบ้านและสวนแฟร์จะแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ซึ่งมีขนาดพื้นที่ที่แตกต่างกันจากความต้องการที่หลากหลาย โดยทางภูมิสถาปนิกได้สร้าง “Ribbon” ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวเป็นแบ่งและกำหนดตำแหน่งของกิจกรรม ทำให้พื้นที่แต่ละจุดสามารถปรับเปลี่ยน […]

“Origin” สวนแห่งวัฏจักรของธรรมชาติ สวนโชว์งานบ้านและสวนแฟร์ 2020

แม้จะเสร็จสิ้นไปแล้วกับงานบ้านและสวนแฟร์ 2020 แต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงเป็นที่พูดถึงและอยู่ในความทรงจำของใครหลายคนก็คือ “สวนโชว์” ซึ่งในปีนี้เราได้รับเกียรติจาก คุณศักดิ์ เรืองพร้อม แห่งบริษัทสวนลีลา จำกัด เป็นผู้ออกแบบและจัดสวนร่วมกับเหล่าที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งอาจารย์พิศาล ตันสิน คุณฐาปนิต โชติกเสถียร แห่งบริษัท Murraya Garden จำกัด และคุณสิงหา ไขแสง มาร่วมกันรังสรรค์ให้สวนโชว์ในปีนี้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมงาน “origin คือสิ่งก่อกำเนิดและมันเป็นสิ่งรอบตัวที่เป็นวัฏจักรของธรรมชาติและชีวิต ซึ่งตีความออกมาเป็นความสัมพันธ์ของทะเล ป่า และภูเขา พร้อมบอกเล่าถึงแก่นแท้ของสิ่งเหล่านั้น” คุณศักดิ์เล่าถึงที่มาคร่าวๆของสวนจากคอนเซ็ปต์ของงานบ้านและสวนแฟร์ 2020 ซุ้มไม้ไผ่ความสูงประหนึ่งเหมือนถ้ำที่สร้างความตื่นตาให้แก่ผู้ที่เข้าชมตั้งแต่แรกเห็น อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นประติมากรรมร่วมกับงานสานหวายเทียมเพื่อสื่อถึงเกลียวคลื่นแห่งท้องทะเล เชื้อเชิญให้เราเข้าไปภายในสวน หลังจากบรรยากาศที่ชวนให้คิดถึงไอเย็นของลมทะเล ก็เข้าสู่บรรยากาศของสวนป่าร้อนชื้นที่อุดมไปด้วยมอสส์และเฟิน อีกมุมหนึ่งก็เป็นเหมือนเนินเขาลูกเล็กที่เราสามารถเดินลัดเลาะตามทิวเขาหรือชายเขาได้ เกิดมิติต่างๆของการวางตำแหน่งของแนวภูเขา อีกทั้งยังมีประติมากรรมกรอบรูปที่จัดวางกระจัดกระจายอยู่ตามมุมต่างๆ ช่วยสื่อถึงความลี้ลับของป่าที่หลากหลาย ก่อนไปถึงทางลาดที่เชื่อมไปสู่ชั้นลอยอันเป็นที่ตั้งของต้นไม้แห่งชีวิต ซึ่งเป็นจุดเด่นของสวนแห่งนี้ “เราได้นำเสนอสิ่งที่หลุดไปจากเดิม ทำไมถึงต้องใช้ไม้ไผ่ตรงนั้น ทำไมถึงเอาต้นไม้ที่ตายแล้วมาใช้ และทำไมถึงมีกรอบรูป หลายคำถามเกิดขึ้น เพราะมันเป็นการออกแบบที่ดูขัดแย้ง นำไปสู่การคิดต่อและการรับรู้ของผู้ชม คุณจะมองเพียงความสวยงามเพลิดเพลินใจ หรือจะมองให้ลึกไปกว่านั้นก็ย่อมได้” คุณศักดิ์เสริม เมื่อสังเกตดูรายละเอียดหรือแม้แต่มองภาพรวมก็จะพบว่าสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยองค์ประกอบหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่การเลือกใช้พรรณไม้ที่มีทั้งไม้อวบน้ำ ซึ่งสามารถพบเห็นได้บริเวณชายหาดหรือทะเลทราย เฟิน มอสส์ […]

“Living Transformed Garden” สวนโชว์งานบ้านและสวนแฟร์ 2019

หนึ่งไฮไลต์สำคัญของงานบ้านและสวนแฟร์ 2019 ที่ผู้เข้าชมงานให้ความสนใจกันมากก็คือ ” สวนโชว์ ” ซึ่งในปีนี้ออกแบบโดยคุณวรวุฒิ แก้วสุก

ชมงานสวน ชวนนั่งเล่นนอกบ้าน

ชมงานสวน ทีมงาน “บ้านและสวน” ห่างหายจากการไปชมสวนโชว์ที่งาน Melbourne International Flower and Garden Show ถึงสองปี ด้วยความคิดถึงรูปแบบการจัดสวนในแบบฉบับของนักออกแบบชาวออสซี่ ซึ่งมีลูกเล่นและความครบครันของฟังก์ชันการใช้งาน ทำให้ปีนี้เรากลับมาเยือนงานนี้อีกครั้งระหว่างวันที่ 16 – 20 มีนาคม 2559 สถานที่จัดงานยังคงเป็นที่เดิม โดยโซนแรกจัดอยู่ภายใน Royal Exhibition Building มีทั้งการแสดงศิลปะการจัดดอกไม้จากสวนไม้ตัดดอกที่มีชื่อเสียงในประเทศออสเตรเลีย การประกวดจัดดอกไม้จากนักศึกษามหาวิทยาลัย และการแสดงงานศิลปะอื่น ๆ ทั้งการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร และการจัดดอกไม้บนซุ้มประตู อีกส่วนก็คือบริเวณรอบๆ Carlton Garden ซึ่งประกวดการจัดสวนจากนักออกแบบชาวออสเตรเลียหลายท่าน รวมทั้งร้านจำหน่ายต้นไม้และอุปกรณ์ต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์งานที่น่าสนใจอย่าง “Discover an Inner City Oasis”     อ่านต่อหน้า 2 

Overlays มิติสวนที่ซ้อนทับ

เป็นธรรมเนียมของนิตยสาร “บ้านและสวน” ฉบับเดือนมกราคมของทุกปีที่เราจะมาอัปเดตไอเดียและสิ่งน่าสนใจภายใน งานบ้านและสวนแฟร์ ซึ่งจัดผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้ สำหรับคอลัมน์ “สวนสวย” เราจะพาทุกท่านไปชมความสวยงามของสวนโชว์ ซึ่งเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งระหว่าง “บ้านและสวน” กับบริษัทกิ่ง ก้าน ใบ จำกัด โดยจัดสวนภายใต้คอนเซ็ปต์ของงานแฟร์ครั้งนี้ นั่นคือ “โลกหลอมรวม” ที่ทำออกมาได้แปลกใหม่และสร้างความประทับใจให้ผู้ชมงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียว เริ่มตั้งแต่มุมมองจากด้านหน้าทางเข้าสวนโชว์ที่ดูแตกต่างจากสวนทั่วไป เพราะมีกำแพงล้อมรอบ ทำหน้าที่กั้นพื้นที่ส่วนต่างๆ ภายในสวน จึงไม่อาจคาดเดาบรรยากาศด้านในได้ ความน่าสนใจของส่วนนี้คือ           การออกแบบกำแพงสีขาวดูเรียบง่ายตามสไตล์โมเดิร์น แต่ซ่อนรายละเอียดความเป็นไทยเอาไว้ด้วยการตกแต่งไม้เทียมทาสีเทาเป็นลวดลายที่ประยุกต์มาจากลายผ้าขาวม้า ซึ่งดึงดูดสายตาผู้พบเห็นได้ดี เมื่อก้าวผ่านประตูเข้ามาภายในจะพบส่วนนั่งเล่น (Living Zone) ให้ผู้ชมงานนั่งพักผ่อนกันได้ การออกแบบจะดึงเอากรอบผนังมาใช้เป็นพื้นที่พักผ่อนแบบง่ายๆ ซึ่งเป็นไอเดียให้เจ้าของบ้านที่มีพื้นที่จำกัดสามารถทำตามได้ ถัดไปเป็นมุมที่ปลูกสนฉัตรยักษ์หลายต้นซึ่งมองเห็นได้แต่ไกล บริเวณใต้ต้นยังปลูกบลูฮาวายออกดอกเป็นทุ่งสีน้ำเงินดูเรียบง่าย แต่ให้บรรยากาศของสวนป่าในแถบยุโรปหรืออเมริกาเหนือ และหากสังเกตวัสดุปูพื้นทางเดินจะเห็นว่าใช้กระเบื้องดินเผาและไม้ไผ่ที่ให้อารมณ์ไทยๆ ทอดยาวไปจนถึงมุมปาร์ตี้บนเทอร์เรซดาดฟ้า (Rooftop Party Terrace Garden) ซึ่งจำลองเป็นดาดฟ้าของบ้านตึกแถวในเมือง โดยจัดเป็นมุมรับประทานอาหารยามเย็นสุดชิกตามสไตล์นิวยอร์กเกอร์ ทั้งยังเชื่อมต่อกับสวนสนด้านข้างและส่วนนั่งเล่นที่เพิ่งเดินผ่านมา “ตอนที่เราได้โจทย์มาก็เริ่มออกแบบโดยนำรูปภาพที่เราอยากได้ในสไตล์ต่างๆ มาวางบนโต๊ะ แล้วเริ่มเขียนเส้นทางสัญจรเชื่อมต่อกัน จากนั้นจึงค่อยๆรวมเอาสิ่งต่างๆ มาจับคู่ผสมหลอมรวมกันจนออกมาเป็นสวนอย่างที่เห็น […]

เปิดจินตนาการผจญภัยใน สวนโชว์ ไฮไลท์เด็ดงานบ้านและสวนแฟร์ 2016

ใครมาเดินเที่ยวงานบ้านและสวนแฟร์สิ่งที่พลาดไม่ได้กับไฮไลท์หนึ่งในงานนั้นคือ “ สวนโชว์ ” โดยมีชื่อคอนเซปต์ว่า “นิทานในสายหมอก”

ชมงานสวน ชวนนั่งเล่นนอกบ้านในงาน Melbourne International Flower and Garden Show 2016

ทีมงาน “บ้านและสวน” ห่างหายจากการไปชมสวนโชว์ที่งาน Melbourne International Flower and Garden Show ถึงสองปี ด้วยความคิดถึงรูปแบบการจัดสวนในแบบฉบับของนักออกแบบชาวออสซี่

สวนโชว์เมลล์เบิร์น สวยน่าทำตาม

สวนโชว์เมลล์เบิร์น อีกหนึ่งงานสวนโชว์ระดับโลกที่เรารอคอย งานใหญ่ประจำปีจากประเทศออสเตรเลีย Melbourne International Flower & Garden Show

สวนโชว์จากงานบ้านและสวน 2015

ไอเดียการจัดสวนในสไตล์มิกซ์แอนด์แมตช์ในงานบ้านและสวนแฟร์เมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซ็ปที่ชื่อว่า “โลกหลอมรวม” ดึงรายละเอียดการจัดสวนในส่วนต่างๆ ทั้งพืชพรรณดอกไม้ พื้นผิว รวมไปถึงของตกแต่งสวน ออกมาให้ดูกลมกลืนและสร้างความน่าสนใจใหม่ๆขึ้นมา

Chelsea Flower Show 2012 ชมสวนมีของ พร้อมไอเดียอยากโชว์

ถือเป็นธรรมเนียมประจำปีไปแล้วที่ “บ้านและสวน” ต้องบินลัดฟ้าไปเก็บภาพสวนสวยๆจากงาน Chelsea Flower Show ประเทศอังกฤษ มาฝากคุณผู้อ่านที่รักทุกท่าน

keyboard_arrow_up