Pocket Garden จัด สวนขนาดเล็ก

“Pocket Garden” ความหมายของคำนี้คือสวนขนาดเล็กหรือสวนในพื้นที่จำกัดแบบคนเมือง ซึ่งมีที่มาจากสวนตามซอกตึกในเมืองใหญ่ ๆ ที่สร้างความประหลาดใจและความชื่นบานแก่ผู้พบเห็น ไอเดียสวนเล็ก ๆ ตามพื้นที่ซอกตึกเหล่านี้ก็นำไปปรับใช้กับสวนภายในบ้านได้เช่นกัน