กกร่ม

กกรังกา กกลังกา Umbrella Plant ชื่อวิทยาศาสตร์: Cyperus involucratus Roxb. วงศ์: Cyperaceae ประเภท: ไม้ริมน้ำ ความสูง: สูงได้ถึง 1 เมตร ลำต้น: มีเหง้าใต้ดิน ลำต้นเหนือดินเป็นเหลี่ยมเล็กน้อย เจริญเป็นกอแน่น ใบ: ลดรูปเป็นกาบอยู่ที่โคนต้น กาบรองดอกเป็นริ้วแผ่เป็นรัศมีดูคล้ายใบ มีกาบรองดอกรูปแถบมากกว่า 15 อัน ยาว 15 – 20 เซนติเมตร กระจุกอยู่ที่ปลายยอด ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด ดอกย่อยสีเขียวปนน้ำตาลขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ออกดอกตลอดปี ดิน: ดินเหนียว ระดับน้ำ 15-25 ซม. แสงแดด: ครึ่งวันถึงเต็มวัน ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ: นิยมปลูกริมสระน้ำ หากปลูกในกระถางร่วมกับไม้น้ำชนิดอื่นควรหมั่นตัดแต่งพุ่มและแยกกอ เพื่อไม่ให้พุ่มแน่นเกินไป