Garden & Farm Vol.15 เกษตรในเมือง Urban Farming

ปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น โดยเฉพาะคนในเมืองและชานเมืองที่ให้ความสำคัญกับการบริโภค ผักปลอดสาร การปลูกผัก เล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวการทำเกษตรโดยเน้นเรื่องการปลูกผักซึ่งตอบโจทย์คนเมืองที่มีพื้นที่ไม่มากนัก มีตัวอย่างรูปแบบการทำเกษตรในบ้านเดี่ยว สวนบนดาดฟ้า สวนผักชุมชน การใช้พื้นที่ว่างเปล่าในเมืองให้เกิดประโยชน์ ฯลฯ พร้อมความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ในการปลูกผัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและต่อยอดเป็นอาชีพ ผู้เขียน : วิรัชญา จารุจารีต บาร์โค้ด : 9786161829346 ราคา : 275.00 บาท