[DAILYGUIDE] คลายร้อนด้วย ” สวนน้ำบนกำแพง “

เมื่อนึกถึงสิ่งที่ช่วยให้เราคลายร้อนได้ เรามักนึกถึง “น้ำ” เป็นอันดับแรก ภาพและเสียงของน้ำที่ไหลรินเบาๆ นอกจากจะช่วยสร้างความรู้สึกเย็นชุ่มชื่นแล้ว…