[ DIY ] Katazome วิธีการย้อมผ้าและพิมพ์ผ้า ตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ

การย้อมผ้าและพิมพ์ผ้า เพื่อให้เกิดเป็นลวดลายด้วยเทคนิคการกั้นสีด้วยกาว ตามแบบฉบับญี่ปุ่นโบราณ โดยสมัยก่อนนั้นผ้าที่ได้จากการย้อมแบบ Katazome นั้นจะนำไปตัดเป็นชุดกิโมโน โดยผ้าที่จะนำมาย้อมแบบ Katazome นั้น จะนิยมใช้เป็นผ้าที่ทอขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติแท้ ๆ อย่างพวก ผ้าฝ้าย หรือ ผ้าใยกัญชง

มา ย้อมเสื้อดำ ด้วยสีธรรมชาติกัน “ดีต่อเรา ดีต่อธรรมชาติ”

มาดูวิธีการ ย้อมเสื้อดำ ด้วยการใช้ผลมะเกลือ ซึ่งการย้อมสีเสื้อผ้าแบบธรรมชาติ นั้นไม่ก่อการระคายเคืองต่อเรา แถมยังลดมลภาวะที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำด้วย