วิธีขยายพันธุ์ต้นวานิลลา ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

วานิลลา เครื่องเทศมูลค่าอันดับ 2 ของโลก สามารถ ขยายพันธุ์วานิลลา ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อช่วยลดเวลาและได้ต้นที่แข็งแรงและปลอดโรค

สวนวานิลลาข้างบ้าน กิจกรรมไม่เล็กภายในครอบครัว ที่มีต้นวานิลลากว่า 1,000 ต้น

Vanilland Family Farm ทำ สวนวานิลลา ข้างบ้านให้เป็นกิจกรรมในครอบครัว เพราะปลูกไม่ยาก ดูแลง่าย เดินชมสวนไม่ร้อน ผู้สูงวัยสามารถทำได้

วานิลลา แมคคาเดเมีย กาแฟ 3 พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

3 พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง วานิลลา แมคคาเดเมีย กาแฟ ที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ แก้ปัญหาให้พื้นที่

วานิลลา ปลูกได้ในประเทศไทย ให้ผลผลิตราคาสูงถึง 20,000 บาทต่อกิโลกรัม

ทุกคนล้วนรู้จักกลิ่นของ วานิลลา กันเป็นอย่างดีแต่ทราบไหมว่า วานิลลาแท้ใช้เวลาในการผลิตเกือบ 1 ปีเต็ม กว่าที่จะได้ฝักวานิลลาที่พร้อมนำไปใช้