วานิลลา แมคคาเดเมีย กาแฟ 3 พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงจากโครงการพัฒนาดอยตุงฯ

3 พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง วานิลลา แมคคาเดเมีย กาแฟ ที่ปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านมีรายได้ แก้ปัญหาให้พื้นที่

วานิลลา ปลูกได้ในประเทศไทย ให้ผลผลิตราคาสูงถึง 20,000 บาทต่อกิโลกรัม

ทุกคนล้วนรู้จักกลิ่นของ วานิลลา กันเป็นอย่างดีแต่ทราบไหมว่า วานิลลาแท้ใช้เวลาในการผลิตเกือบ 1 ปีเต็ม กว่าที่จะได้ฝักวานิลลาที่พร้อมนำไปใช้