เที่ยวชม 3 วังที่ซ่อนอยู่

ครั้งนี้ขอพาไปเที่ยวชม พระราชวังไทย ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น 3 วังที่เรียกได้ว่าซ่อนตัวอยู่ คุณผู้อ่านหลายท่านคงสงสัยว่าวังทั้งวังจะซ่อนอยู่ได้อย่างไร แห่งแรกและแห่งที่สอง คือ“วังบางขุนพรหม” และ “วังเทวะเวสม์” ตั้งอยู่ในพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนแห่งที่สาม “พระราชวังเดิม” ตั้งอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือ คนทั่วไปจึงไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้าไปชื่นชมสักเท่าใดนัก บ้านและสวน ขอพาทุกท่านไปสัมผัสความงดงามอลังการแห่งงานศิลปสถาปัตย์และประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจกันครับ วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม์ หนึ่งใน พระราชวังไทย อยู่ภายในพื้นที่ของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเป็นที่ตั้งของวังที่มีความงดงามถึงสองวัง ได้แก่ วังบางขุนพรหมและวังเทวะเวสม์  โดย วังบางขุนพรหม เดิมเป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 รัฐบาลได้โอนวังบางขุนพรหมเป็นของกระทรวงกลาโหม และในปี พ.ศ. 2488 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ย้ายเข้าไปตั้งในบริเวณวังบางขุนพรหม และเป็นที่ตั้งของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 ในปี พ.ศ.2497 งานศิลปะและสถาปัตยกรรมของวังแห่งนี้เป็นแบบยุโรป เพราะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯให้พระราชโอรสไปทรงศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมือง ในยุคนั้นจึงได้รับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกเข้ามาค่อนข้างมาก เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้บูรณะและทาสีวังบางขุนพรหมใหม่ทุก 5 ปี วังแห่งนี้จึงยังคงความสมบูรณ์และงดงามอยู่มาก ปัจจุบันจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเงินตราไทย มีห้องประวัติและการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งห้องต่างๆ อาทิ ห้องสีชมพู […]