THE SECRET GARDEN พลิกโฉมอพาร์ตเมนต์ด้วยสีสันและเฟอร์นิเจอร์

รีโนเวตอพาร์ตเมนต์ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง แต่เน้นไปที่การตกแต่งภายในและเลือกเฟ้นเฟอร์นิเจอร์ จนลืมบรรยากาศเก่า ๆ ไปโดยสิ้นเชิง