ราคาบ้าน 2566 ไตรมาส 1 บ้านหรูในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล ราคาลดลง

ราคาบ้าน 2566 ไตรมาส 1 ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ไตรมาส 1 ปี 2566 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่