หญ้าขัด

ขัดมอน/หญ้ายุงปัดแม่ม่าย/Arrowleaf Sida/Common Sida ชื่อวิทยาศาสตร์: Sida rhombifolia  L. วงศ์:  Malvaceae ประเภท:  ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ความสูง: 50-150 เซนติเมตร ลำต้น: กลม สีเขียว แตกกิ่งก้าน และมีขน ใบ: รูปรีถึงรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ยาว 2-6 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย มีขนทั่วไป ดอก: เดี่ยวหรือเป็นกลุ่ม 2-3 ดอก สีเหลือง กลีบบอบบาง ผล: รูปรีถึงรูปไข่ ปลายแหลม มีสันเป็นปีกแหลมตามยาว ผลแก่แห้งและแตก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ:  พบตามริมทาง ทุ่งหญ้าที่เปิดโล่ง เป็นสมุนไพร ราก ต้มน้ำดื่มช่วยเจริญอาหารหรือฝนกับน้ำซาข้าวอมรักษาอาการเจ็บคอ ปวดฟัน […]