รองเท้านารีขาวสตูล

 รองเท้านารีกระบี่/รองเท้านารีดอกขาว/Snow-white Paphiopedilum ชื่อวิทยาศาสตร์: Paphiopedilum niveum (Rchb.f.) Stein วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้ดิน เจริญเติบโตทางด้านข้าง ใบ: ใบรูปรี กว้าง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร ยาว 15 – 17 เซนติเมตร แผ่นใบสีเขียวเป็นลายตารางสลับสีเทา ใต้ใบมีจุดสีม่วงหนาแน่น ดอก: ดอกเดี่ยว 1 ต้นมี 1 – 3 ดอก ก้านช่อดอกสีม่วงแดง มีขนสีขาวปกคลุม ยาว 15 – 17 เซนติเมตร ดอกค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 – 8 เซนติเมตร กลีบหนา หลังคากลีบดอกและกระเป๋าสีขาวบริสุทธิ์ มีจุดประเล็กๆ สีม่วงกระจายทั่วดอก โล่รูปไต สีขาวกึ่งกลางมีแต้มสีเหลืองสด ออกดอกเดือนเมษายน – […]