จั๋งใต้

ยี่รู/ไม้รู ชื่อวิทยาศาสตร์: Rhapis siamensis Hodel ประเภท: ปาล์มแตกกอ ความสูง: สูงได้ถึง 4 เมตร ความสูงที่สวยงามอยู่ในช่วง 1 – 1.50 เมตร ลำต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 – 2.5 เซนติเมตร แตกไหลเลื้อยรอบต้น ใบ: รูปพัด ขอบใบจักเว้าลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 15 – 22 ใบ แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน ก้านใบยาว 30 – 50 เซนติเมตร ช่อดอก: แยกเพศอยู่ต่างต้น ออกระหว่างกาบใบ ผล: รูปไข่ ขนาด 0.8 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเขียวคล้ำ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน: ดินอุดมสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: […]