มันฝรั่งงอก มีพิษ อันตรายถึงชีวิตจริงหรือไม่

มันฝรั่ง ถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก ซึ่งโปรตีนจากมันฝรั่งนั้นมีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากถั่วลิสงอีกด้วย แต่การรับประทานมันฝรั่งนั้นต้องนำมาปรุงให้สุกก่อน ไม่ควรรับประทานดิบ เพราะอะไรไปดูกัน