ปรับเปลี่ยนพื้นที่นอกบ้าน ให้กลายเป็นที่นั่งเพลินตลอดวัน

ทาวน์เฮ้าส์หลังนี้ เขาทั้งตกแต่ง ปรับเปลี่ยน และต่อเติมพื้นที่ นอกบ้าน ให้สวยงาม น่าสบาย และชวนให้ออกมาใช้งานไม่แพ้ห้องต่างๆ ภายในบ้านเลย