ว่านสากเหล็ก

จ๊าลาน/ตาลเดี่ยว/พญารากเดียว/พร้าวนกคุ่ม/มะพร้าวนกคุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์: Molineria latifolia (Dryand.ex.W.T.Aiton) Herb. ex Kurz var.Latifolia วงศ์: Hypoxidaceae ประเภท:ไม้ล้มลุก อายุหลายปี ความสูง: 50 – 100 เซนติเมตร ลำต้น: ใต้ดินเป็นเหง้าเล็ก ๆ รูปทรงกระบอก ยาว 25 – 30 เซนติเมตร ใบ: เดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแคบ แผ่นใบพับจีบตามยาว ดอก: ช่อดอกออกกระจุกที่โคนต้น สีเหลือง ผล: สดมีเนื้อ เมื่อสุกสีขาว ดิน: ดินร่วน น้ำ: ปานกลาง หากความชื้นในอากาศน้อยปลายใบจะไหม้ โดยเฉพาะในฤดูหนาวและฤดูร้อน แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกเหง้าหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ชาวบ้านมักเชื่อว่า เวลาเดินในป่าต้องนำใบทัดหู จะช่วยป้องกันอันตรายจากเห็บป่า ♦ หากนำหัวฝนกับน้ำ เสกด้วยคาถา […]