พญาสัตบรรณ

ตีนเป็ดเจ็ดใบ/สัตบรรณ/หัวบรรณ/Blackboard Tree/Devil Tree/Pali-mari ชื่อวิทยาศาสตร์: Alstonia scholaris (L.) R.Br. วงศ์: Apocynaceae ประเภท: ไม้ต้น ความสูง: สูง 15 – 25 เมตร ทรงพุ่ม: แผ่เป็นชั้น ๆ ลำต้น: เนื้อไม้อ่อนและกิ่งเปราะ ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาว ใบ: ใบเดี่ยวออกเป็นวงรอบกิ่ง ส่วนมากมี 7 ใบ (สัตหรือสัตตะ แปลว่า 7) ใบย่อยรูปขอบขนาน กว้าง 2 – 6 เซนติเมตร ยาว 8 – 14 เซนติเมตร ปลายใบมนหรือเป็นติ่งเล็กน้อย โคนใบมน แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีขาวนวล ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกตามปลายกิ่ง ช่อใหญ่ กลม ขนาด 10 – […]