บ้านสไตล์กระท่อมอังกฤษ ที่มีขุนเขาโอบล้อม

บ้านสไตล์กระท่อมอังกฤษ ที่ใช้วัสดุและโทนสีแบบเอิร์ธโทน ช่วยให้บ้านดูกลมกลืนไปกับขุนเขาโดยรอบ พร้อมปรับตัวบ้านให้เหมาะกับลักษณะอากาศในเมืองไทย