“ บ้านบาตร ”ชุมชนของคนทำบาตรพระ

บ้านบาตร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากกรุงศรีอยุธยา โดยเมื่อครั้งที่ สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงเทพมหานครขึ้นเป็นราชธานี

THE LAST ARTISANS OF BAAN BAAT เดินเท้า ลุยบ้านบาตร

ชุมชนช่างทำบาตรพระด้วยมือกลุ่มสุดท้ายของโลก ที่เราขอชวนคุณลงสนามไปซึมซับภูมิปัญญาไปพร้อมกัน