บ้านกึ่งสำเร็จรูป จากกระดาษสำหรับผู้ประสบภัยพักอาศัยชั่วคราว

Shigeru Ban เผย ดีไซน์ บ้านกึ่งสำเร็จรูป จากกระดาษสำหรับผู้ประสบภัยใช้พักอาศัยชั่วคราว โดยสำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซีเรีย-ตุรกี บ้านดังกล่าวได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างน่าสนใจ