บานเช้าสีเหลือง

Sage Rose/West Indian Holly ชื่อวิทยาศาสตร์ : Turnera ulmifolia L. วงศ์ : Turneraceae ประเภท : ไม้ดอกอายุหลายปี ความสูง : 0.60 – 1.30 เมตร ลำต้น : เป็นพุ่ม ใบ : รูปใบหอก ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย เส้นใบเป็นร่องลึก ใบสีเขียวสดเป็นมัน ดอก : ดอกเดี่ยว ออกที่ปลายยอด ดอกชั้นเดียว เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 3 เซนติเมตร กลีบดอกรูปไข่กลับ สีเหลืองสด ดิน : ดินร่วนปนทราย ระบายน้ำดี แสงแดด : จัด น้ำ/ความชื้น : ปานกลาง ขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: […]