ความสมบูรณ์ของนิเวศเกษตร ในศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิต โรงไฟฟ้าหนองแซง

สำรวจนิเวศเกษตรภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรฯ โรงไฟฟ้าหนองแซง ที่ผ่านการจัดสรรให้เกิดการเกื้อกูลทั้งมนุษย์ พืช สัตว์ และธรรมชาติ