รู้ก่อนสร้างบ้าน : วาง ผังบ้าน อย่างไรให้ถูกทิศทางแดด ลม ฝน

ผังบ้าน ทิศสร้างบ้าน เป็นเรื่องสำคัญ การวางผังบ้านให้เหมาะกับ ทิศแดด ทิศลมและฝนของเมืองไทยหลบแดดในช่วงฤดูร้อน และไม่ต้องเปียกฝนสาดในช่วงฤดูฝน