ทับทิมเศรษฐี

ชื่อวิทยาศาสตร์: Ctenanthe oppenheimiana (E.Morren) Schum. ‘Tricolor’ วงศ์: Marantaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: สูงได้ถึง 1.20 เมตร ลำต้น: มีเหง้าทอดเลื้อยใต้ดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปใบหอกแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 – 6 เซนติเมตร ยาว 25 – 35 เซนติเมตร แผ่นใบมีลายสีเขียวเข้มสลับสีขาวครีม ก้านใบและท้องใบสีแดงอมชมพู ดอก: ดอกเป็นช่อเชิงลดที่ปลายยอดใบประดับเป็นกาบสีชมพูอ่อน ดอกสีขาว อัตราการเจริญเติบโต: ปานกลาง ดิน: ดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย ความชื้นสูง น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร ขยายพันธุ์: แยกกอ การใช้งานและอื่นๆ : หากได้รับความชื้นไม่พอหรือแสงแดดมากเกินไปใบจะไหม้ได้ง่าย เป็นไม้ด่างที่เกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของชนิดปกติ เดิมมีราคาสูง ต่อมาขยายพันธุ์กันมากขึ้น ราคาจึงถูกลงตามลำดับ เป็นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะร่ำรวย มีเงินทองเหลือใช้