เสน่ห์ บ้านไม้เก่า กลิ่นอายพื้นถิ่นภาคใต้

ชม บ้านไม้เก่า กลิ่นอายพื้นถิ่นใต้ ที่ผสมผสานการตกแต่งแบบ “บ้านชาวบ้านพื้นถิ่น” และกลิ่นอายวัฒนธรรมภาคใต้ จนกลายเป็นบ้านสวยที่มีเอกลักษณ์