ต้นไม้ล้มอย่ามองข้าม

หน้าฝนทีไร มักพบปัญหา ต้นไม้ล้ม ตามหมู่บ้าน ทำความเสียหายให้กับบริเวณข้างเคียง ซึ่งสาเหตุที่ต้นไม้ล้มนั้นเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งแรงลมและปริมาณน้ำฝนที่สั่งสมบนเรือนยอด รวมถึงปัญหาจากโครงสร้างภายในของต้นไม้เอง