20 ต้นไม้ช่วยลดฝุ่น เพิ่มพื้นที่สีเขียว

มาดูต้นไม้ที่ช่วยลดปัญหาการฟุ้งกระจายของฝุ่น แต่ละต้นมีความสามารถแตกต่างกันไป ไปดูว่ามีชนิดใดน่าปลูกบ้าง