ต้นโกสนไทย ขยายพันธุ์ง่ายๆ รายได้งาม

ต้นโกสน เป็นไม้ใบอีกชนิดหนึ่งที่คนไทยปลูกเป็นไม้ประดับมานานกว่า 100 ปี จวบจนถึงปัจจุบันโกสนยังคงเป็นไม้ใบสีสดที่มีความนิยมไม่เสื่อมคลาย