ตึกแดง-ตึกขาว สำนักงานอายุร้อยปีของการรถไฟฯ

บันทึกภาพ อาคารพัสดุยศเส – อาคารตึกบัญชาการ สำนักงานอายุร้อยปีของการรถไฟแห่งประเทศไทย ก่อนบางส่วนจะย้ายไปสู่ ‘สถานีกลางบางซื่อ’ ที่จะเปิดให้บริการปลายปีนี้