Rustic Industrial ผสมผสานในสไตล์ไทยและตะวันออก

Rustic Industrial เป็นสไตล์หลัก ที่เจ้าของบ้านเลือกนำมาตกแต่งบ้าน โดยมีกลิ่นอายของความเป็นไทย ผสมเข้ากับสไตล์ตะวันออกผ่านข้าวของเครื่องใช้ที่ถูกเลือกมาใช้