‘ดิ แอสเพน ทรี’ โดย MQDC ตอบโจทย์กระแสความต้องการของกลุ่มคนวัย 50+ ที่เติบโตรวดเร็ว

‘ดิ แอสเพน ทรี’ โดย MQDC ตอบโจทย์ความต้องการกลุ่มคนวัย 50+ โดยเฉพาะการดูแลและบริการที่ส่งเสริมให้คนวัยนี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีสุขภาพดี