มหากาฬน้อย

ชื่อวิทยาศาสตร์: Scutellaria discolor Wall. ex Benth วงศ์: Lamiaceae ประเภท: พืชล้มลุก/วัชพืช ความสูง: 15-90 เซนติเมตร ลำต้น: เป็นพุ่มเตี้ย ใบ: ออกตรงข้าม รูปไข่ ยาว 2-5 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือมน ขอบใบหยักตื้น เนื้อใบนูนเป็นคลื่น สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีม่วงแดงเรื่อ ดอก: ช่อดอกยาวเรียว ตั้งตรงขึ้น กลีบเลี้ยงติดกันเป็นรูปถ้วยแบน คล้ายปากเป็ด กลีบดอกสีม่วงถึงม่วงอ่อน โคนกลีบเป็นหลอดเล็ก ส่วนโคนงอโค้งและตั้งขึ้น ปลายแยกเป็น 2 ปาก ออกดอกฤดูฝน-ต้นฤดูหนาว ผล: รูปขอบขนานแคบ ยาว 1 เซนติเมตร อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามป่าหญ้า ริมทางเดินในป่า บริเวณที่ชุมชื้นในป่า […]