ลายเบญจรงค์ใบเขียว

Friendship Plant/Panamica ชื่อวิทยาศาสตร์: Pilea involucrata (Sims) C.H.Wright & Dewar ‘Panamiga’ วงศ์: Urticaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง:10 – 15 เซนติเมตร ลำต้น:ทอดเลื้อย ทุกส่วนอวบน้ำและมีขนอ่อนปกคลุม ใบ: ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 1 – 2 เซนติเมตร ยาว 2 – 4เซนติเมตร ปลายใบแหลม แผ่นใบมีร่องตามแนวเส้นใบ 3 เส้นและมีรอยย่นของเส้นใบย่อยเส้นใบเป็นร่องชัดเจน สีเขียวเข้ม ใต้ใบสีเขียวเทา มีขนน่มุ ทั่วใบ ดอก:ออกเป็นกระจุกที่ปลายยอดขนาดเล็กสีเขียว อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด:รำไร น้ำ:ปานกลาง ขยายพันธุ์:ปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ: ไม่ทนการเหยียบย่ำ หากปลูกในที่มีแสงน้อยเกินไป ลำต้นจะยืดยาวไม่สวยงาม