หมวกจีน

เรดาร์/หมวกเจ๊ก/Chinese Hat Plant/Cup and Saucer Plant/Mandarin Hat ชื่อวิทยาศาสตร์: Holmskioldia sanguinea Retz. วงศ์: Lamiaceae ประเภท: ไม้พุ่มกึ่งเลื้อยขนาดกลาง อายุหลายปี ลำต้น: พุ่มสูง 2-5 เมตร ลำต้นและกิ่งก้านยาวและพาดเลื้อย ใบ: ใบออกตรงข้าม รูปสามเหลี่ยมถึงรูปไข่ กว้าง 5-6 เซนติเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่งแหลม โคนใบสอบ ขอบใบจักฟันเลื่อย แผ่นใบบางสีเขียว ผิวสาก ดอก: ออกเป็นช่อกระจุกแยกแขนงตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 5-20 ดอก กลีบเลี้ยงรูปจานค่อนข้างกลมเชื่อมติดกัน ดอกรูปกรวย กลีบดอกสีส้มหรือเหลือง โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ออกดอกเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ผล: รูปไข่กลับ มีเมล็ดสีดำ 1 เมล็ด ดิน: ดินร่วน […]