หญ้าแขม

ชื่อวิทยาศาสตร์: Phragmites karka (Retz.)Trin. Ex Steud. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ความสูง: 3-4 เมตร ใบ: เรียงสลับ รูปขอบขนาน ยาว 30-100 เซนติเมตร กว้าง 1-3 เซนติเมตร ปลายแหลมยาว โคนเป็นกาบหุ้มข้อ แผ่นใบหยาบ ดอก: ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่ สีเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน ยาวประมาณ 50 ซม. ประกอบด้วยดอกย่อยจำนวนมาก ก้านดอกย่อยมีขนยาวปกคลุม ทำให้ช่อดอกฟูฟ่อง ดูนุ่มนวล ออกดอกเดือนธันวาคม-มิถุนายน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบในพื้นที่ชื้นแฉะ ริมน้ำที่เปิดโล่ง มักขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่กระจายเป็นทุ่งกว้าง พบมากในภาคเหนือและกลาง