MINAKUCHI HOUSE บ้านโมเดิร์นสีดำท่ามกลางทุ่งข้าวสีทอง

ตัวบ้านสีดําดูโดดเด่นออกจากผืนนาสีทอง กลมกลืนไปกับภูเขาสีเขียว และบ้านเรือนละแวกใกล้เคียง