เอื้องดอกหญ้า

ชื่อวิทยาศาสตร์: Goodyera procera  (Ker-Gawl.) Hook.f. วงศ์: Orchidaceae ประเภท: กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้น: เป็นลำ สูง 20-40 เซนติเมตร โคนต้นมักมีกาบใบหุ้ม ขึ้นเป็นกอ ใบ: รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลม แผ่นใบบางและอ่อน ดอก: ออกเป็นช่อ ค่อนข้างแน่นที่ยอด ช่อดอกยาว 13-20 เซนติเมตร ดอกสีนวลหรือสีเขียวอ่อน ดูคล้ายดอกหญ้า ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ดิน: วัสดุที่เก็บความชื้นได้ดี โปร่ง ระบายน้ำและอากาศดี เช่น ถ่านทุบ อิฐมอญทุบ กาบมะพร้าว รากเฟินชายผ้าสีดา เศษกระถางแตก หินภูเขาไฟ เป็นต้น น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: รำไร หรือได้รับแสงในช่วงเช้า ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติพบขึ้นบนหินหรือเปลือกไม้