พู่ม่วง

ชื่อวิทยาศาสตร์: Camchaya eberhardtii (Gagnep.) Kitam. วงศ์: Asteraceae ประเภท: พืชล้มลุก /วัชพืช ความสูง: 50-100 เซนติเมตร ลำต้น: เล็ก แตกกิ่งก้านมาก กิ่งมักยาวชะลูด สีม่วงแดง ใบ: รูปไข่ ปลายแหลม ขอบจักฟันเลื่อยและเป็นคลื่น     ดอก: เป็นช่อกลม ก้านยาวชูสูง สีม่วงสด ดอกย่อยจำนวนมาก ดอกวงนอกๆ เป็นหลอดหรือรูปกรวยแคบ ปลายแยก 5 แฉกสั้นๆ ออกดอกเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม เมล็ด: ขนาดเล็ก จำนวนมาก อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินทั่วไป น้ำ: ปานกลาง-มาก แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: ในธรรมชาติมักพบตามป่าโปร่ง ป่าเบญจพรรณ และชายป่าที่ค่อนข้างแห้งและชื้น