กำแพงเงิน/Flax Lily

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dianella caerulea Sims วงศ์: Liliaceae ประเภท: ไม้ล้มลุกอายุหลายปี ความสูง: 50 – 70 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: 50-70 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นเหนือดินคือกาบใบที่ซ้อนกันแน่น ส่วนลำต้นที่แท้จริงทอดเลื้อยอยู่ใต้ดิน ใบ: ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปแถบยาว 30 – 60 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเป็นกาบหุ้มติดกันและหุ้มรอบต้นแผ่นใบหนา สีเขียวเข้มอมเทา มีเส้นสีขาวแทรกอยู่ทั่วใบ ขอบใบด่างเป็นแถบสีขาวนวล ดอก: ช่อดอกแยกแขนงออกที่ปลายยอดชูสูงขึ้น ดอกเล็ก กลีบดอกสีขาวอมม่วงปนเทา อับเรณูสีเหลืองสด ผล: เล็กสีม่วงดำ อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วนมีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: เต็มวันถึงครึ่งวันเช้า น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: แยกกอหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้พุ่มประดับมุมสวน